PRÁVO SPOLUPRÁCE

Právo spolupráce, alebo Collaborative Law a Collaborative Practice, je metóda riešenia sporov, ktorá využíva silu a vedomosti spolupracujúcich odborníkov, ktorých prvoradým záujmom je komplexné riešenie sporu medzi stranami.  Metóda práva spolupráce je vo svete čoraz viac   využívaná ;  je jedným z modelov mimosúdneho riešenia sporov, ktorý kombinuje mediáciu s klasickým zastupovaním advokátom. Viac o práve spolupráce sa dočítate na webových stránkach Právo spolupráce a  Collaborative Law.